• کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان فردوس

1-       کانون فرهنگی هنری  الغدیر(مسجد امام فردوس) تلفن مدیر مسئول: جعفر زاده 09153357404

2-       کانون فرهنگی هنری موعود (مسجد جامع قدیم فردوس) تلفن مدیر مسئول: مهدی آبیار 09153356562

3-       کانون فرهنگی هنری نبوت( مسجد ابوذر غفاری اسلامیه) تلفن مدیر مسئول: مهدی فریدونی 09155359047

4-       کانون فرهنگی هنری علقمه (روسستای باغستان علیا) تلفن مدیر مسئول: ابراهیم رحمتی  09159382464

5-       کانون فرهنگی هنری کاظمین (هیئت مسی بن جعفر فردوس) تلفن مدیر مسئول: قیومی 09155340081

6-       کانون فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) (مسجد ثامن الحجج فردوس) تلفن مدیر مسئول: والهی  09159341540

7-       کانون فرهنگی هنری امام حسین(ع) (روستای گستج) تلفن مدیر مسئول: محمد هادی ذهبی09159347482  – قربانی 2222741

8-       کانون فرهنگی هنری بقیه الله(عجج) (مسجد ولی عصر فردوس) تلفن مدیر مسئول: عا لی 09159342418

9-       کانون فرهنگی هنری انتظار (روستای خانکوک) تلفن مدیر مسئول: عباس هوشنگی 09158341570

10-    کانون فرهنگی هنری سفینه النجات (هیئت  حسینی سادات فردوس) تلفن مدیر مسئول: حسین ضیغمی 09153350598

11-    کانون فرهنگی هنری توحید (مسجد میرزا-فردوس) تلفن مدیر مسئول: مطهری 09159346877

12-    کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان(عجج) (روستای باغستان سفلی) تلفن مدیر مسئول: افشاری 09153350374

13-    کانون فرهنگی هنری اسوه (روستای سرند) تلفن مدیر مسئول: آقایی 09105030254

14-    کانون فرهنگی هنری شهدای هفت تیر (روستای فتح آباد) تلفن مدیر مسئول محمد ترابی 09153356176

15-    کانون فرهنگی هنری طاها (مهدیه فردوس) تلفن مدیر مسئول: حسین قوامی 09155340165

16-    کانون فرهنگی هنری امام رضا(ع) (روستای مهران کوشک) تلفن مدیر مسئول: محمد حقوقی 09368637633

17-    کانون فرهنگی هنری حجه بن الحسن(عجج) ( روستای مهوید) تلفن مدیر مسئول: پسندیده 09105037588

18-    کانون فرهنگی هنری زائرین المهدی (مسجد حجه بن الحسن) تلفن مدیر مسئول: مهدی کاملی 09151371743

19-    کانون فرهنگی هنری فاطمیون  (هیئت سادلین الزهرا(س)) تلفن مدیر مسئول: علی رادمرد09127582880

20-    کانون فرهنگی هنری مسلم بن عقیل (هیئت مسلم بن عقیل) تلفن مدیر مسئول: شکر گزار09151372081

21-    کانون فرهنگی هنری امام حسن(ع) (روستای خانیک) تلفن مدیر مسئول: ابراهیم حقیقی 09153356944

22-    کانون فرهنگی هنری علی بن حسین(ع) (روستای باداموک) تلفن مدیر مسئول: حسن پور09151222208

23-    کانون فرهنگی هنری ثامن الائمه(ع) مسجد امام رضا(ع) تلفن مدیر مسئول: محمدرضااکبری09153357149

24-    کانون فرهنگی هنری رضوان مسجد چهارده معصوم(ع) تلفن مدیرمیئول:سیدجواد جلیلی09153359884

25-    کانون فرهنگی هنری فدک هیئت فاطمیه تلفن مدیر مسئول: مهدی تابعی 0936800510

26-    کانون فرهنگی هنری طفلان مسلم مسجد امام حسن(ع) زندان فردوس تلفن مدیرمسئول:حسین رییسی09155343496

27-    کانون فرهنگی هنری تخصصی مهدویت (مسجد جامع قدیم) تلفن مدیر مسئول : آبیار 09153356562

28-    کانون فرهنگی هنری تخصصی مصلی (مصلی امام خمینی ) تلفن مدیر مسئول تلفن مدیر مسئول :جعفر زاده09153357404