انجمن خوشنویسان ایران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1329 فعالیت خود را آغاز  و به طور رسمی از سال 1346 به عنوان تنها سازمان رسمی و مستقل هنری در ایران برنامه های  آموزشی و هنری خود را ادامه داده است و اکنون دارای 220 شعبه در داخل و خارج از کشور است.

رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در حال حاضر استاد غلامحسین امیرخانی می باشد. آدرس سایت اینترنتی  www.calligraphers.ir

انجمنهای خوشنویسان از نظر رتبه به 5 دسته تقسیم میشوند:

1-     شعب شورایی نوع اول  دوم  سوم  چهارم زیر نظر دفتر مرکزی تهران.

2-     شعب غیر شورایی که زیر نظر مرکز استان هستند

تاریخچه انجمن خوشنویسان فردوس:

انجمن خوشنویسان فردوس از سال 1376 به طور رسمی فعالیت خود را زیر نظر شعبه مشهد آغاز نمود. استاد کاظم خراسانی با تلاشها و حمایت های اداره ارشاد اسلامی و اساتید گرانقدر آقایان فراستی به عنوان اولین سرپرست انجمن کار خود را آغاز کرد و توانست با ذوق و سلیقه فراوان خیل عظیمی از جوانان را به این سمت بکشاند. پس از انتقال این معلم گرانقدر به مشهد استاد سید حسین قدسی نیا در راه اعتلای هنر خوشنویسی شهرستان مدت 3 سال سرپرستی انجمن را بر عهده داشت. اکبر قاسمی از سال 1386 تا کنون عهده دار این سمت بوده است. انجمن خوشنویسان فردوس در سال 1386 با توجه به فارغ التحصیلان زیاد در دوره ممتاز موفق شده تا به شعبه شورایی نوع چهارم ارتقا یابد.

شعب شواریی نوع چهارم دارای دونفر عضو اصلی, یک نفر عضو علی البدل, یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشند.

در حال حاضر آقای اکبر قاسمی و خانم معصومه ملکی به عنوان اعضای اصلی و آقای علی جهان فر به عنوان عضو علی البدل و آقای علی نرگسی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین یاسری به عنوان بازرس علی البدل با شعبه فردوس همکاری دارند و نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن خوشنویسان فردوس آقای علیرضا ایمانی دوم  می باشد.

فارغ التحصیلان ممتاز انجمن خوشنویسان  فردوس

 1- سید حسین قدسی نیا 2 - علی جهان فر 3- محمدعلی عبدی 4- محسن صفار 5- اکبر قاسمی 6- محمدحسین یاسری 7- علی نرگسی 8- معصومه ملکی 9- راحله کافی 10- مسعود صفار 11- مجید سکندری مقدم 12 - علی باصری  13- مریم مودی 14- محمد معینی15- مهدی سالاری بشرویه

مفاخر خوشنویسی شهرستان فردوس

 

1- استاد محمد علی فراستی 2- استاد علیرضا فراستی 4- استاد سید محسن نجفی 3- استاد کاظم خراسانی